Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Základní organizace byla založena 15. března 1964 za přítomnosti 20 zájemců o členství.

Prvním předsedou organizace byl zvolen pan Havlík, známý chovatel holubů Českých staváků sedlatých
a králíků francouzských beranů. Zájem o členství v ZO byl velký a tak během roku přistoupilo dalších 25 nových členů. Základ organizace tvořili členové z Budišova, kteří byli v organizacích ve Velkém Meziříčí a Třebíči a rozhodli založit vlastní organizaci.

V lednu 1965 se uskutečnilo první stolní ocenění králíků, kterého se zúčastnilo 30 členů s 84 ks králíků.
Po ocenění se odpoledne uskutečnila odborná přednáška profesora Müllera, posuzovatele králíků. K 1. lednu 1966 měla ZO Budišov již 101 členů. V lednu byl také uspořádán první chovatelský ples. Tyto plesy se staly tradicí a byly pořádány každý rok v jiné obci odkud byli členové ZO. Tyto plesy patřily k nejvíce navštěvovaným plesům.

V červnu 1967 byla uspořádána první výstava, na které bylo vystaveno 139 králíků, 82 holubů a 29 voliér drůbeže, což bylo asi 87 kusů. V organizaci bylo také hodně chovatelů koz, ovcí a nutrií. Tato zvířata byla také vystavena v ukázkové expozici.

Zájem o členství v ZO jak v Budišově tak i v okolních obcích byl tak velký, že k 31. 12. 1967 měla ZO již 151 členů a to z 23 okolních obcí a byla v té době největší na okrese Třebíč.

K získáváni odborných znalostí se konaly přednášky a besedy s posuzovateli. Na tyto přednášky jezdili známí posuzovatelé jako prof. Müller, Ing. Sekanina, Dr. Harnach, p. Podrážka a jiní. Každoročně byla také uspořádána výstava drobného zvířectva. Činnost ZO nespočívala jen v pořádáni výstav. Pravidelně se konaly zájezdy na jiné výstavy v celé republice a kromě výstavy se vždy navštívil nějaký hrad či zámek nebo jiný kulturní program.

V roce 1980 byl předsedou zvolen přítel Kliner, který se velkou měrou zasloužil o koupi pozemku, na kterém byla brigádnickou činností postavena výstavní hala. Na její stavbě bylo odpracováno přes tři tisíce hodin. Stavba byla dokončena v roce 1987. Při slavnostním otevření zde byla uspořádána meziokresní soutěžní výstava "O Pohár Vysočiny" okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Pořádání výstav ve vlastním areálu bylo daleko jednodušší než každoroční hledání vhodných prostorů. ZO také měla dostatek vlastních výstavních klecí a voliér, které také byly z velké části zhotoveny vlastními členy.

Po roce 1989 došlo k úbytku členů, několik starších zemřelo a mladí ztráceli zájem o členství a chovatelství. Negativní vliv na úbytek členů mělo také skončení přídělů krmiv. I zde byli členové, kterým se říkalo "krmiváři". Počet členů poklesl pod 30.

Od roku 1992 zastával funkci předsedy Josef Dobrovolný.

V roce 1995 se v Budišově opět konala soutěžní výstava "O Pohár Vysočiny". Později došlo k pronájmu haly, čímž bylo omezeno pořádání výstav.
V roce 2003 byla obnovena tradice konání výstav a to při pouti v Budišově. Výstava se sešla s velkým úspěchem. Navštívilo ji přes 800 dospělých, děti měly vstup zdarma.


V roce 2005 byla tato výstava povýšena na výstavu o Putovní Pohár obce Budišova v odbornostech drůbeže, holubů a králíků. 6 mladých chovatelů projevilo zájem o členství v naší ZO. Několik našich členů jsou také členy speciálních klubů a se svými zvířaty se zůčastňují výstav po celé republice.

Do dnešního dne je v organizaci jeden zakládající člen a to pan Vladimír Musil.

Od roku 2017 je pořádána soutěž "Memoriál Aloise Sedláka" a od téhož roku "Soutěž v kokrhání kohoutů".

Od roku 2018 zastává funkci předsedy Ing. Jaromír Dobrovolný.

Do budoucna nezbývá než přát naší ZO, ať má stále dostatek dobrých chovatelů, zvláště z řad mladé generace.